Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Про журнал

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - періодичне фахове наукове видання.

Науковий журнал розкриває актуальні питання економічної теорії, управління національним господарством, галузями, підприємствами,економіки праці, регіональної економіки, фінансів, грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.

Метою журналу є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки на основі відкритого доступу до публікацій авторів.

Завдання журналу:

  • - публікація результатів дисертаційних досліджень в галузі економічних наук та забезпечення оперативного та зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб;
  • - сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків;
  • - виявлення актуальних проблем розвитку економіки, впливу глобалізації та створення дискусійної платформи для науковців, економістів-практиків щодо пошуку нових моделей та механізмів їх вирішення.

Рік заснування: 1999.

Засновник: Національний університет Острозька академія;.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук.

Тематичні напрями:

  • - сучасні проблеми економічної теорії;
  • - економіка та управління національним господарством;
  • - економіка та управління галузями та підприємствами;
  • - економіка праці та регіональна економіка;
  • - фінанси, грошовий обіг та кредит;
  • - облік, аналіз та аудит;
  • - математичне моделювання та інформаційні технології в економіці;

Матеріали будуть корисними та цікавими науковцям, викладачам, економістам-практикам, студентам.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Періодичність видання: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

ISSN 2311-5149

JEL-класифікація: A – Z.

Фахова реєстрація у ВАК України - журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України №975 від 11.07.2019 - категорія "Б" (спеціальності– 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:
INDEX COPERNICUS (ICV 2017 = 74.48)
EBSCO Publishing, Inc.

ResearchBib
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
DOI: 10.25264/2311-5149
Google Академія (h-індекс 9)
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
Бібліометрика української науки

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Ліцензія Creative Commons
Журнал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою антиплагіатора
UniCheck


Інформаційний лист Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського