Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»